thinkfact

Tuesday, September 16, 2014Monday, February 21, 2011

30 กึ๋นแห่งศตวรรษใหม่

Book

ไม่ใช่ดีกรี ไม่ใช่ความรู้ใหม่อะไร แต่คือชุดทักษะที่จำเป็นต่อนิเวศน์เศรษฐกิจใหม่.. ทักษะเหล่านี้คือทักษะที่หลาย ๆ ประเทศบรรจุเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมวัย.. หากเรารอให้รัฐ ฯ เป็นคนเริ่ม เราก็คงตกรถไฟขบวนโอกาสนี้แน่

โอกาสที่ 2... ในชีวิตที่ 3


แผนที่ชีวิตสำหรับคนวัย 40-59

Monday, October 06, 2008

วิถีเรียบง่าย: ชีวิตนอกกรอบ (คอก)

ราคา 175 บาท จำนวน 184 หน้า โดย สนพ. บิสซี่เดย์

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวไว้ว่า "เราไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการที่เป็นต้นเหตุของปัญหา" ดังนั้น วิกฤตการณ์เศรษฐกิจในชีวิต จึงแก้ไม่ได้ด้วยระบอบเศรษฐกิจ เพราะวันนี้ คือวันที่ระบอบเศรษฐกิจเองมีปัญหา และเริ่มตอบโจทย์ในชีวิตของเราไม่ได้

หากเราปรับวิถีชีวิตบางส่วนของเราออกนอกระบอบเศรษฐกิจ ชีวิตก็จะง่ายขึ้น...
เมื่อวันที่ระบอบเศรฐกิจไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตได้

Friday, March 21, 2008

ออกแบบชีวิต " Do-It-Yourself"

ออกแบบชีวิต "Do-it-Yourself"

แผนที่ชีวิตของเรา เราต้องเป็นคนเขียน และเราก็เป็นคนเดิน จะมีใครมารู้แผนที่นี้ดีกว่าเรา ไม่มีแล้ว...
ออกแบบชีวิต Do it yourself หนังสือที่แสดงถึงทักษะด้านการใช้ชีวิตให้เป็นสุข ผ่านการทดลองจากชีวิตจริงๆ ทั้งหมด 32 เรื่อง หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเห็นว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและมีอยู่รายรอบตัวเรา หากเราคิด-ทำให้ง่าย หนทางข้างหน้าที่จะอยู่รอดในสังคมปัจจุบันก็เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน
อย่าปล่อยให้ชีวิตเป็นไปโดยไร้จุดหมาย ชีวิตจะมีคุณค่าและเปี่ยมสุขได้ก็ด้วยการออกแบบด้วยตัวคุณเอง

จัดพิมพ์โดย สนพ. เนชั่นบุ๊ค ราคา 150 บาท


Sunday, July 22, 2007

ธุรกิจ 3.0 : 15 ขบถผู้กำหนดเกมใหม่


วิเคราะห์ เรียนรู้ถึง DNA ใหม่ของโลกธุรกิจในยุค Metaverse

เมื่อโลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน แต่วิธีการทำธุรกิจไม่เปลี่ยนอะไรจะเกิดขึ้น?.....
สนพ: เนชั่นบุ๊ค ราคา : 200 บาท หนา : 240 หน้า


โลกมีโลกาภิวัฒน์ 3.0 แล้ว มี web 2.0 แล้ว...... แต่โลกการดำเนินธุรกิจยังใช้วิธีแบบดั้งเดิม หนังสือเล่มนี้แนะนำให้เห็นปฐมบทของขบถ 15 รายที่หาญกล้าเปลี่ยนเกมใหม่ของการดำเนินธุรกิจ ที่อาจเรียกได้ว่า “ธุรกิจ 3.0” ธุรกิจที่มียุทธศาสตร์มากกว่าแค่ การตลาดดั้งเดิม โดยหนังสือแบ่งเป็น 2 ภาคคือ
1. ภาคสารัตถะแห่งการเปลี่ยนแปลง

  • จากธุรกิจสู่อารยธรรมใหม่- เมื่อวันที่โลกมองว่า อารยธรรมคือธุรกิจ และ ธุรกิจคือของแจกฟรี
  • โลกาภิวัฒน์ 3.0 - จาก supply chain สู่ demand chain
  • หุ้นส่วนใหม่ 4 กลุ่ม – 4 กลุ่มแห่งดุลย์อำนาจ และขอบเขตอำนาจของแต่ละกลุ่ม
  • วิถีบุคคลไม่เท่ากับพฤติกรรมบุคคล – วัฏฏะ เกิด ดับ ของอัตลักษณ์ใหม่ที่นับไม่ถ้วน
  • หรม. ครน.ใหม่ในการทำธุรกิจ – เชื้อปะทุใหม่ของการทำธุรกิจในระเบียบโลกใหม่


2. 15 ขบถผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1) ผู้ปลุกกระแสการปั้นตัวเองให้เป็นดารา – เสรีภาพใหม่แห่งการแสดงอัตลักษณ์ของปัจเจกชน
2) ผู้เปิดพื้นที่ตอบสนองความต้องการเป็นประวัติศาสตร์ของปัจเจกชน - ประวัติศาสตร์บุคคลบนสังคมสาธารณ
3) ผู้เปิดตลาดกลางให้กับสินค้าทุกตัวที่ตีเป็นมูลค่าหุ้นไม่ได้ – ตลาดหุ้นของสินค้าส่วนบุคคล
4) ผู้พิสูจน์ถึงอำนาจการสร้างสิ่งขาดแคลนเทียม– อำนาจแห่งการสร้างเงินตราใหม่ โดยปัจเจกชน
5) ผู้เปิดโลกใหม่อำนาจสินค้าโภคภัณฑ์- อำนาจการสื่อสารไร้พรมแดน
6) ผู้กำหนดสัญญลักษณ์แห่งชนชั้นใหม่ – อำนาจแห่งการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิต
7) ผู้สร้างช่องทางขายฝันสำหรับผู้มาใหม่ – การ outsorce สมอง
8) ผู้กระตุ้นวิญญาณวัยเด็กของผู้ใหญ่ – ปรากฏการณ์ของปีเตอร์แพนในสังคมสูงอายุ
9) ผู้ยืนยืนถึงความต้องการสุนทรียะของมนุษย์- วิถีชีวิตในสถานที่ที่สาม
10) ผู้ให้อำนาจใหม่แห่งการเดินทางข้ามพรมแดน และมิติเวลา- เสรีภาพแห่งการเดินทาง
11) ผู้สร้างลูกแก้ววิเศษสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นพ่อมด - อำนาจใหม่แห่งการแสวงหาปัญญาที่ (เกือบ) ไร้ต้นทุน
12) ผู้ให้ห้องสมุดส่วนตัวที่ไขว่คว้าด้วยตนเอง– ที่ปรึกษาส่วนบุคคลระดับโลก
13) อำนาจจินตนาการแบบหลุดโลกที่มีผู้ร่วมรับรู้– หลุมหลบภัยจากโลกแห่งความเป็นจริง
14) ผู้กำหนดมิติใหม่แห่งการเล่าเรื่องของปัจเจกชน – สื่อสารมวลชน โดยมวลชน เพื่อมวลชน (ได้เงินที่อ่าน)
15) ผู้ให้อำนาจการเมืองภาคประชาชน และพื้นที่สาธารณะสำหรับปกป้องผู้คนตัวเล็ก – ฟันเฟืองแห่งดุลย์อำนาจผูกขาดของสังคมไทย

ผู้เขียนเปิดเผยว่า นี่เป็น 1 ในหนังสือ ไตรภาค ที่ประกอบไปด้วยอีก 2 เล่มคือ การตลาด 3.0: Modern Myth และ ธุรกิจไร้ตัวตน : Creative Industry ที่กำหนดวางตลาดเร็ว ๆ นี้

Wednesday, March 28, 2007

เรียนจากลูก“คนเราเรียนรู้วิธีบินด้วยการศึกษาจากการว่ายน้ำของปลา”


ลีโอนาร์โด นาวินชี ปราชญ์อิตาลีเคยกล่าวไว้อย่างนั้น จริง ๆ แล้ว การสอนลูก การเลี้ยงลูก เป็นเหมือนหุ้นส่วนการเรียนรู้ของคนสองวัย ดังประโยคหนึ่งที่เรามักจะได้ยินเสมอว่า เราจะรู้จักความรัก ความห่วงใยของพ่อแม่ ก็ต่อเมื่อเราเป็นพ่อแม่เสียเอง นั่นก็เป็นการยืนยันมิใช่หรือว่า ลูกเราสอนให้เรารู้จักความรักของพ่อแม่ และก็เป็นการตอกย้ำว่า การเรียนที่ดีที่สุด คือ การสอน ลูกได้สอนให้พ่อแม่ที่ตั้งใจเลี้ยงลูก ได้มีประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งที่อาจเรียกได้ว่า ทักษะด้านจิตวิญญาณ หรือสุนทรียศาสตร์ ความสวยงาม ละเอียดอ่อน อันเป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตที่ขาดหายไปจากการตามหาความเจริญ ความมั่งคั่ง ตามระบบทุนนิยมสำหรับผู้เขียนแล้ว บอกว่าได้เรียนรู้จากการมีลูก ซึ่งมีสาระหลัก ๆ คือ...

1. ได้ฝึกการเป็นครู ทำให้ผู้เขียนกลายเป็นมีงานอดิเรกในการสอนหนังสือไป
2. ได้เรียนรู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

3. ได้เรียนรู้เรื่องความรัก ความรักเป็นนามธรรมที่วัดยาก

4. ได้เรียนรู้หลักการวิจัย ในกระบวนการลองผิด ลองถูก เพราะไม่มีพ่อแม่ลูกครอบครัวไหนจะเหมือนกัน

5. ได้เรียนรู้เรื่องของทุนสังคม คนส่วนมากมักจะคิดถึงผลประโยชน์เฉพาะหน้า แต่เพราะลูกเอง ทำให้เราทำอะไรต้องคิดถึงวันหน้าว่า หากเราทำอะไรไม่ดี ก็จะกลายเป็นก่อหนี้สังคมให้กับลูกเรา

6. ได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาจิตวิญญาณ สุนทรียศาสตร์ ถึงแม้พ่อแม่ที่ไม่มีสุนทรียศาสตร์ ก็ยังต้องเรียนรู้ พัฒนาพาลูกไปเรียนดนตรี เล่นกีฬาเป็นปี ๆ ที่ตัวเองยังไม่เคยมีความคิดอยากจะหัดเล่น หรือมีความอดทนที่จะพัฒนาตัวเองได้นานขนาดนั้น

7. เรียนรู้ที่จะเขียน “บทเรียน” ของเราเอง เพราะไม่มีบทเรียนสำเร็จรูปสำหรับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง


พิมพ์โดย : ฐานการพิมพ์
ราคา : 155 บาท
หนา : 180 หน้า

Monday, February 05, 2007

X-Ray คนไทย 360 องศาคนอังกฤษมองตัวเองว่าเป็น ..คนมีระดับ (Class)
เยอรมันเป็นชาติที่.. มีระเบียบ วินัย (Discipline, order)
ในขณะที่ชาวฝรั่งเศสคิดว่าตัวเองเป็นชาติของ ... นักคิด (Idea)
และอิตาลีเข้าใจตัวเองว่า เป็นชาติที่มี.. สุนทรียศาสตร์ ความงาม (Art, taste)
ส่วนญี่ปุ่นมองตัวเองว่า.. เป็นชนชาติที่เหนือกว่าผู้อื่น (Superior)
จีนรู้ว่าตัวเองเป็นชาติที่มี.. อารยะธรรมเก่าแก่ (Old Civilization)
และเกาหลี ชาติที่พัฒนาพร้อม ๆ กับเรา แต่กำลังไปไกลกว่าเราด้วยการมองว่าเขาคือ ..ขบถที่มีความสามารถ (Rebel)

แล้วเรา คนไทยมองฅนไท ว่าเป็นอย่างไร

หนังสือที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจ ฅนไท ได้มากขึ้นถึง
  • แกะรหัสคนไทย
  • รหัสกำกับวิถีชีวิตของคนไทย
  • 26 กำบังที่คนไทยใช้เป็นที่หลบมุมกับการรับมือปัญหาต่าง ๆ

โดย : สนพ. ฐานบุ๊ค

จำนวนหน้า : 240 หน้า

ราคา : 200 บาท